HVORDAN & HVEM?

HVORDAN?

Vi har bygget vores model på en forventning om, at mange danskere og danske virksomheder gerne vil tage et medansvar for udviklingen af vores landbrug, natur, fødevarer, klima og vores drikkevand.

Vi udstedte derfor aktier som en mulig investering og mere end 770 har til dato investeret i Dansk Økojord a/s. Det betyder, at selskabet i dag har en aktiekapital på 27,3 millioner. Aktiekapitalen suppleres med realkreditlån, og således har selskabet ca ca. 100 millioner kr., at anvende til opkøb af jorde og gårde.

Før vi erhverver en ejendom, er det en forudsætning, at der findes en yngre, kompetent landmand m/k eller en økologisk bedrift, som vil udvide. Dernæst kan der laves en forpagtningsaftale, hvor det sikres, at Fondens formål efterleves. Vores aktionærer er meget generøse og har accepteret et lavt afkast for at bane vejen for fornuftig økonomi til næste generation af landmænd, kombineret med opnåelse af formålet om økologisk produktion.

Vi har forpligtiget os til at sikre en geografisk spredning i vores investeringer, og der skal være diversitet i produktionsformerne. Derfor er der også et ønske om mere grøntsagsproduktion på enkelte af vores ejendomme.

Dansk Økojord a/s står som ejer af jorden,  og i enkelte tilfælde også bygninger, men landmanden skal selv stille med egen virksomhed, besætning, maskiner og løsøre. Man kan sige, at vi stiller med komfuret, mens landmanden selv stiller med potter, pander og gryder – og har hånden på kogepladen. Vi har til gengæld ansvaret for, at jorden og naturen bliver behandlet som ønsket, og den tungeste gæld bliver taget af landmandens skuldre.

Klik på nedenstående knap for at læse prospektet, som er udgangspunkt for aktietegningen.

HVEM STÅR BAG?

Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening er vores opdragsgivere og stiftere af Fonden, I datterselskabet Dansk Økojord a/s er der syv bestyrelsesmedlemmer. Økologisk Landsforening udnævner to medlemmer, Danmarks Naturfredningsforening udnævner et medlem, og disse tre medlemmer udnævner ved simpelt stemmeflertal yderligere to personer, som begge er uafhængige af stifterne.

Både Fond og selskab har ansat en direktør til varetagelse af Fondens virke og daglige drift.

BESTYRELSE & DIREKTION

Civile erhverv (01.01.2021):

1G9 v/Lars Christian Brask, cvr-nr. 34953570 (direktør)
ATZ A/S, cvr.nr. 29242305 (bestyrelsesformand)
INPS A/S (SwipBox), cvr.nr. 34733228 (bestyrelsesformand) 
Egon Olsen & Søn A/S, cvr.nr. 26083834 (bestyrelsesformand) 
John Jensen A/S, VVS Installationer, cvr.nr. 40272712 (bestyrelsesformand) 
Danmarks Økologiske Jorbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (bestyrelsesformand)
Nordic Infrastructure A/S, cvr.nr. 40059423 (bestyrelsesformand)
Lars-Christian er også bestyrelsesmedlem i PlatForm.AS, Board Assure, Nohrlund, Vikingeskibsmuseet og FORS Holding.

Kort CV: 

Bestyrelsesformand i flere selskaber, der bygger skoler, hospitaler, beboelse og miljø- og klimasikringer, pakkeleverings-infrastruktur miljøvenligt tæt på hjem og job samt indenfor uddannelse og IT.  Mere end 30 års erfaringfra bank og investment bank, heraf 15 år i England og USA. Direktør i verdensførende banker; UBS, Bank of America og Merrill Lynch. Forfatter
til bøger om ledelse og samfundsudvikling samt bogen ”Vilje til Forandring”, der omhandler, hvordan vi gør Danmark til et grønt, bæredygtigt og
fremsynet vækstsamfund. Vice-borgmester for Liberal Alliance i Roskilde Kommune.

Civile erhverv (01.01.2021):

Steen Hildebrandt ApS, cvr.nr. 27990304 (direktør)
Steen Hildebrandt, cvr.nr. 79508217 (direktør)
Fonden til Støtte for Kræftens Bekæmpelses Patientstøttearbejde, cvr.nr. 30715853 (tidl. bestyrelsesformand)
Chora Connetction Fonden, cvr.nr. 36064684 (tidl. formand)
Opus A/S, cvr.nr. 19555348 (bestyrelsesmedlem)
Danmarks Økologiske Jorbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (bestyrelsesmedlem)

Kort CV: 

Cand. merc. og Ph.D, professor emeritus på Aarhus Univeristet, adjungeret professor i lederskab ved CBS, Handels højskolen i København og adjungeret professor i organisatorisk læring ved Ålborg Universitet.
Etableret 2 rådgivningsvirksomheder, Ankerhus A/S og Hildebrandt og Brandi A/S.
Bestyrelsesposter i private- og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisationer.
Omfattende forfatterskab om ledelse, organisations- og samfundsforhold.
Rådgivet virksomheder, været medlem af bestyrelser og advisory boards.
Formand for, nu medlem af Folketingets 2030-Panel
Tidl. fagredaktør på dagbladet Børsen og boganmelder på Børsen, Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad.

Civile erhverv (01.01.2021):

Vittarp inv. Aps Direktør.
Bestyrelsesmedlem Danmarks økologiske Jordbrugsfond.
Bestyrelsesmedlem Dansk økojord A/S.
Direktør Outrup  Biogas frem til 2020 nu formand ( medejer ).

Kort CV: 
Selvstændig Landmand siden 1988. Driver Sønderhøjgård I/S Økologisk med 520 køer og 1200 ha. Ejer div. selskaber. Sønderhøjgård I/S, Sønderhøjgård Aps, Driftsfællesskabet 2005, Vittarp inv Aps, osv. Erfaring med opstart af nye virksomheder specielt inden for landbruget.

 

Civile erhverv (01.01.2021):

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (næstformand) 
Dansk Øko Jord (næstformand)

Kort CV: 
Cand Jur. Københavns Universitet 1979.
Mange års ledelseserfaring fra ansættelser som direktør i Danmarks Naturfredningsforening, kontorchef i miljømini steriet og konsulent for miljøministre i Nordisk Ministerråd.
Erfaring med udvikling på miljø- og naturområdet bl.a. gennem deltagelse i Naturrådet, Wilhjelm-udvalget, Miljøministeriets Erhvervspanel og Det Nationale Bioøkonomipanel. Erfaring med bestyrelsesarbejde fra deltagelse i bestyrelser for bl.a. NEFCO (Nordic Environmental Finance Corpora tion), Arbejdsmarkeds Feriefond og Elsparefonden. Undervisningserfaring fra bl.a. Forvaltningshøjskolen og Den Kommunale Højskole.
Er i øvrigt aktiv i bl.a. Tisvilde Økologiske Fødevarefællesskab, TIFØ og i DN Gribskov.

Civile erhverv (01.01.2021):

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (bestyrelsesmedlem)
Klimafonden, cvr.nr. 33393873 (bestyrelsesmedlem) 
Klimafonden Invest A/S, cvr.nr. 33636326 (bestyrelsesmedlem) 
Mathilde og Karl Merrilds og Birte og Erik Merrilds feriefond cvr.nr. 25669029 (bestyrelsesformand)

Kort CV: 
Advokat, advokatfirmaet Michael Vendelbo, og har tidligere vare ansat som advokat Uddannet cand. Jur. og har arbejdet en årrække i den finansielle og den grønne sektor med ledelse, økonomi, finansiering, fundraising samt kunde- og medlemsrelationer. Mange års ledelseserfaring fra ansættelser som direktør i Danmarks Naturfredningsforening, vicedirektør i Rådet for sikker Trafik og kontorchef i BG Bank. 
Bestyrelsesformand for Mathilde og Karl Merrilds og Birte og Erik Merrilds feriefond samt medlem af bestyrelsen i Klimafonden, Klimafonden Invest A/S og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation.
Ekstern lektor i erhvervsret på Københavns Universitet og medlem af det juridiske og det erhvervsøkonomiske censorkorps.

Civile erhverv (01.01.2021): 

 

2021- Middelfart Kommune Projektleder DK2020 Klimahandlingsplan
2017-  2020: Selvstændig og direktør i CHORA2030, verdensmålene og omstilling
2010 –  2017: VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN, Programansvarlig Miljø
Tidligere Udenrigsministeriet og den private sektor


Kort cv:
Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Foreningen Andelsgaarde, bestyrelsesmedlem i Merkur Fonden, medlem af Merkur Andelskasse Repræsentantskab. Gårdejer med mose og skovrejsningsprojekt.

Civile erhverv (01.01.2021): 

Danmarks Naturfond, cvr.nr. 16064696 (bestyrelsesmedlem) Kort CV: 

Økologiske mælkeproducent i mere end 30 år, bl.a. med specialproduktion af ost. Formand for Økologisk Landsforening fra 2007 – 2013 Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfond med særligt ansvar for det økologiske gods Skovsgaard på Langeland. Medlem af kommunalbestyrelsen i den tidligere Kjellerup Kommune 

Civile erhverv (27.05.2021):

Bestyrelsesmedlem – Dansk Økojord A/S
Bestyrelsesformand/Formand for ESG & Bæredygtighedskomitéen – Sustainable Bio Solutions Aabenraa (biogas facilitet, DK)
Bestyrelsesformand – Ecoberry Infrastructure (infrastrukturinvesteringer, Danmark/EU)
Industry Partner – Arjun Infrastructure Partners (Ansvarlige Investeringer, ESG & Bæredygtighed, London/internationalt)
Advisory Board Medlem – Global River Center A/S (multi-aktivitetscentre, Afrika)
Ejer og stifter – SBplus (strategisk rådgivning, Danmark/internationalt)
Medlem af Bestyrelsesforeningen på Copenhagen Business School i Danmark.

Kort CV: 

Stine er professionel bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem med mere end 14 års dansk og international bestyrelseserfaring, bla. indenfor havvind i delt ejerskab med Ørsted. Stine har mere end 20 års dansk og international erfaring med globale direkte- og fondsinvesteringer i infrastruktur, fast ejendom, Offentlige-Private Partnerskaber og private equity, herunder biogas, land- og havvind, vandselskaber, solceller, skov, vandkraft, transport, skoler, hospitaler mv.

Stine har mangeårig erfaring med strategisk ledelse, forretningsudvikling og værdiskabelse fra ledende stillinger i store private og offentlige organisationer som ATP Pension, Industriens Pension, DNB Bank, PwC Advisory og Finansministeriet. Stine er uddannet advokat og har bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og ESG Competent Boards. 

Civile erhverv (04.06.2021):

Dansk Økojord A/S, bestyrelsesmedlem
Allergica A/S, bestyrelsesmedlem
Rådet for Grøn Omstilling, bestyrelsesmedlem
Foreningen Jordens Hus, bestyrelsesmedlem
Federation of European Ethical and Alternative Banks, FEBEA, bestyrelsesmedlem

Kort CV:

Årgang 1958, gift, 3 voksne sønner
Medstifter af Merkur Andelskasse i 1982 og adm. dir. 1982-2020, nu Rådgiver for Direktionen i andelskassen. Aktiv i internationale netværk for værdibaserede banker, bl.a. var Merkur medstifter af Global Alliance for Banking on Values 2009. Deltog i forarbejderne til stiftelsen af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Har  siddet i bestyrelsen for Danmarks Grønne Investeringsfond 2015-2018. Modtog 2010 på Merkurs vegne Nordisk Ministerråds Miljøpris.

Civile erhverv (01.01.2021): 

Sekretær for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og Dansk
Økojord a/s

Kort Cv:
Landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
Tidligere Økologisk Landbrugskonsulent
Medlem af det Økologiske Jordbrugsråd i Miljø-og Fødevareministeriet
Bestyrelsesmedlem i IOAS (International Organic Accreditation Service)

Civile erhverv (01.01.2021): 
Direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Kort CV: 

Selvstændig økologisk landmand, mulifunktionelt landbrug med bl.a. gårdbutik og socialøkonomisk virksomhed. 
Tidl. forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole.  Mere end 20 års ledelseserfaring. Tidl. konsulent for både offentlige og private virksomheder omkring ledelses, kommunikation, teamwork, strategi. Tidl. byrådsmedlem igennem 6 år. Bestyrelsesmedlem og næstformand i Økologisk Landsforening. Erfaring fra diverse bestyrelsesposter; Samsø Økologisk, Grantoftegård, Ehlershjemmet, Bevaringsudvalget for husdyr, Djurslands Landboforenings Økologiudvalg m.m. Bestyrelsesmedlem i Jordbrugs uddannelsescenter

Bestyrelsen på besigtigelse v. Kongensbro

Billede taget af formand Lars-Christian Brask