HVORDAN & HVEM?

HVORDAN?

Vi har bygget vores model på en forventning om, at mange danskere og danske virksomheder gerne vil tage et medansvar for udviklingen af vores landbrug, natur, fødevarer, klima og vores drikkevand.

Vi udstedte derfor aktier som en mulig investering og mere end 770 har til dato investeret i Dansk Økojord a/s. Det betyder, at selskabet i dag har en aktiekapital på 27,3 millioner. Aktiekapitalen suppleres med realkreditlån, og således har selskabet ca ca. 100 millioner kr., at anvende til opkøb af jorde og gårde.

Før vi erhverver en ejendom, er det en forudsætning, at der findes en yngre, kompetent landmand m/k eller en økologisk bedrift, som vil udvide. Dernæst kan der laves en forpagtningsaftale, hvor det sikres, at Fondens formål efterleves. Vores aktionærer er meget generøse og har accepteret et lavt afkast for at bane vejen for fornuftig økonomi til næste generation af landmænd, kombineret med opnåelse af formålet om økologisk produktion.

Vi har forpligtiget os til at sikre en geografisk spredning i vores investeringer, og der skal være diversitet i produktionsformerne. Derfor er der også et ønske om mere grøntsagsproduktion på enkelte af vores ejendomme.

Dansk Økojord a/s står som ejer af jorden,  og i enkelte tilfælde også bygninger, men landmanden skal selv stille med egen virksomhed, besætning, maskiner og løsøre. Man kan sige, at vi stiller med komfuret, mens landmanden selv stiller med potter, pander og gryder – og har hånden på kogepladen. Vi har til gengæld ansvaret for, at jorden og naturen bliver behandlet som ønsket, og den tungeste gæld bliver taget af landmandens skuldre.

Klik på nedenstående knap for at læse prospektet, som er udgangspunkt for aktietegningen.

HVEM STÅR BAG?

Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening er vores opdragsgivere og stiftere af Fonden, I datterselskabet Dansk Økojord a/s er der syv bestyrelsesmedlemmer. Økologisk Landsforening udnævner to medlemmer, Danmarks Naturfredningsforening udnævner et medlem, og disse tre medlemmer udnævner ved simpelt stemmeflertal yderligere to personer, som begge er uafhængige af stifterne.

Både Fond og selskab har ansat en direktør til varetagelse af Fondens virke og daglige drift.

BESTYRELSE & DIREKTION

Civile erhverv (20.06.2017):

1G9 v/Lars Christian Brask, cvr-nr. 34953570 (direktør) 

J.E. Juncker A/S, cvr.nr. 30500016 (bestyrelsesformand) 

Handy A/S, cvr.nr. 29399905 (bestyrelsesformand) 

LM Byg A/S, cvr.nr. 47982715 (bestyrelsesformand) 

Egon Olsen & Søn A/S, cvr.nr. 26083834 (bestyrelsesformand) 

John Jensen A/S, VVS Installationer, cvr.nr. 40272712 (bestyrelsesformand) 

Pihl & Søn A/S, cvr.nr. 38030582 (bestyrelsesformand) 

Danmarks Økologiske Jorbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (bestyrelsesformand) 

LH Hockerup A/S, cvr.nr. 27143334 (bestyrelsesformand) 

People Test Systems A/S, cvr. Nr. 30560604 (bestyrelsesmedlem) 


Kort CV: 

Bestyrelsesformand i flere selskaber fra it til bygge & anlæg til produktionsvirksomheder. 

Mere end 30 års erfaringfra bank og investment bank, heraf 15 år i England og USA. 

Direktør i verdensførende banker; UBS, Bank of America og Merrill Lynch. 

Forfatter til bog om ledelse og motivation samt bogen ”Vilje til Forandring”, der omhandler, hvordan vi gør Danmark til et grønt, bæredygtigt og fremsynet vækstsamfund. 

Byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune.

 

Civile erhverv (20.06.2017):

A/S Kapital A/S, cvr.nr. 26989736 (direktør) 

Steen Hildebrandt ApS, cvr.nr. 27990304 (direktør) 

Steen Hildebrandt, cvr.nr. 79508217 (direktør) 

Fonden til Støtte for Kræftens Bekæmpelses Patientstøttearbejde, cvr.nr. 30715853 (bestyrelsesformand) 

Chora Connetction Fonden, cvr.nr. 36064684 (næstformand) 

Opus A/S, cvr.nr. 19555348 (bestyrelsesmedlem) 

Danmarks Økologiske Jorbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (bestyrelsesmedlem) 

 
Kort CV: 

Cand. Merc. og Ph.D, professor emeritus på Aarhus Univeristet, adjungeret professor i lederskab ved CBS, Handels højskolen i København og adjungeret professor i organisatorisk læring ved Ålborg Universitet. 

Etableret 2 rådgivningsvirksomheder. 

Bestyrelsesposter i private- og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisationer. 

Omfattende forfatterskab om ledelse, organisations- og samfundsforhold. 

Rådgivet virksomheder, været medlem af bestyrelser og advisory boards. 

Fagredaktør på dagbladet Børsen og boganmelder på Børsen, Jyllands Posten og Kristeligt Dagblad. 

 

 

Civile erhverv (20.06.2017): 

 

 

Outrup Biogas Øko (direktør & medejer)
Vittarp Invest ApS, cvr.nr. 27221955 (direktør) 

Preben Lauridsen Holding ApS, cvr.nr. 29827958 (direktør) 

KPPL Invest ApS, cvr.nr. 29842299 (direktør) 

Ravnbækgaard ApS, cvr.nr. 35236929 (bestyrelsesformand) 

Danmarks Økologiske Jorbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (bestyrelsesmedlem) 

Kort CV: 

Selvstændig landmand siden 1988. 

Driver og ejer i dag Sønderhøjgård Økologisk med 900 køer og 1350 hektar. 

Ejer diverse selskaber bl.a.; Windtarp I/S, Vittarp inv., Kppl Invest, Nonbo photography. 

Bestrider diverse bestyrelsesposter bl.a.; Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening, Økologisk Fødevare råd. 

Stor erfaring i opstart af virksomheder, opfølgning, fastholde strategi eller turn around.

 

Civile erhverv (20.06.2017): 

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (næstformand) 
Dansk Øko Jord (næstformand)

Kort CV: 

Cand Jur. Københavns Universitet 1979. 

Mange års ledelseserfaring fra ansættelser som direktør i Danmarks Naturfredningsforening, kontorchef i miljømini steriet og konsulent for miljøministre i Nordisk Ministerråd. 

Erfaring med udvikling på miljø- og naturområdet bl.a. gennem deltagelse i Naturrådet, Wilhjelm-udvalget, Miljømi nisteriets Erhvervspanel og Det Nationale Bioøkonomipanel. 

Erfaring med bestyrelsesarbejde fra deltagelse i bestyrelser for bl.a. NEFCO (Nordic Environmental Finance Corpora tion), Arbejdsmarkeds Feriefond og Elsparefonden. 

Undervisningserfaring fra bl.a. Forvaltningshøjskolen og Den Kommunale Højskole
Er i øvrigt aktiv i bl.a. Tisvilde Økologiske Fødevarefællesskab, TIFØ 

 
 

Civile erhverv (20.06.2017):

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, cvr.nr. 38417371 (bestyrelsesmedlem)

Klimafonden, cvr.nr. 33393873 (bestyrelsesmedlem) 

Klimafonden Invest A/S, cvr.nr. 33636326 (bestyrelsesmedlem) 

Kort CV: 

Uddannet cand. Jur. og har arbejdet en årrække i den finansielle og den grønne sektor med ledelse, økonomi, finansie ring, fundraising samt kunde- og medlemsrelationer. 
Mange års ledelseserfaring fra ansættelser som direktør i Danmarks Naturfredningsforening, vicedirektør i Rådet for sikker Trafik og kontorchef i BG Bank. 
Bestyrelsesformand for Mathilde og Karl Merrilds og Birte og Erik Merrilds feriefond samt medlem af bestyrelsen i Klimafonden, Klimafonden Invest A/S og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation.
Ekstern lektor i erhvervsret på Københavns Universitet.

 

Civile erhverv (20.06.2017): 

 

Dansk Øko jord A/S (bestyrrelsesmedlem)

Sytten.org  (direktør)

 

2010 –  2017: VILLUM FONDEN & VELUX FONDEN
Programansvarlig Miljø

2008-2010: PEM Consult A/S
Miljøkonsulent & partner

1999-2008: Udenrigsministeriet, DANIDA
Radgiver og sektionschef – Miljø&kultur

1992-1999: Carl Bro A/S
Miljøkonsulent

1986-1999 : Niro Atomizer A/S
Udviklingsingeniør

 

Civile erhverv (20.06.2017): 

Danmarks Naturfond, cvr.nr. 16064696 (bestyrelsesmedlem) 

 

Kort CV: 

Økologiske mælkeproducent i mere end 30 år, bl.a. med specialproduktion af ost. Formand for Økologisk Landsforening fra 2007 – 2013 Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfond med særligt ansvar for det økologiske gods Skovsgaard på Langeland. Medlem af kommunalbestyrelsen i den tidligere Kjellerup Kommune 

Civile erhverv (20.06.2017): 

Sekretær for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og Dansk
Økojord a/s

Kort Cv:
Landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
Tidligere Økologisk Landbrugskonsulent
Medlem af det Økologiske Jordbrugsråd i Miljø-og Fødevareministeriet
Bestyrelsesmedlem i IOAS (International Organic Accreditation Service)

Civile erhverv (01.03.2018): 

Direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Kort CV: 

Selvstændig økologisk landmand, mulifunktionelt landbrug med bl.a. gårdbutik og socialøkonomisk virksomhed. 

Tidl. forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole. 

Mere end 20 års ledelseserfaring. 

Tidl. konsulent for både offentlige og private virksomheder omkring ledelses, kommunikation, teamwork, strategi. 

Tidl. byrådsmedlem igennem 6 år. 

Bestyrelsesmedlem og næstformand i Økologisk Landsforening. 

Erfaring fra diverse bestyrelsesposter; Samsø Økologisk, Grantoftegård, Ehlershjemmet, Bevaringsudvalget for husdyr, Djurslands Landboforenings Økologiudvalg m.m. 
Bestyrelsesmedlem i Jordbrugs uddannelsescenter

Bestyrelsen på besigtigelse v. Kongensbro

Billede taget af formand Lars-Christian Brask