HISTORIE, FORMÅL & BAGGRUND

ØKOLOGI

At fastholde og øge det økologiske landbrugsareal i Danmark

GENERATION

At bidrage til et generationsskifte i dansk landbrug

NATUR & MILJØ

At bidrage til mere natur og bedre miljø

HISTORIE

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er stiftet i februar 2017 af Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening.

Fonden er stiftet med en egenkapital på 400.000 kr og er almennyttig/velgørende med hjemsted i Aarhus.

Forud for stiftelsen var der foregået et intenst arbejde med at udvikle en fondskonstruktion. 

Dette arbejde skete i regi af en bevilling fra Villum Fonden til Økologisk Landsforening under projektet ” Det Samfundsnyttige Landbrug”.

Formålet efterleves ved at fonden via sit datterselskab; Dansk Økojord A/S stiftet i Februar 2018, erhverver jorde og gårde i Danmark.

Dansk Økojord A/S har rejst sin kapital ved aktietegning, skete ved tegningsperiode fra 1. september 2017 – 31. januar 2018. Aktiekapitalen var ved stiftelsen 27,3 millioner kr. Pr. 30. november 2020 er aktiekapitalen over 36 milioner.

BAGGRUND

Meget landbrugsjord er klar til generationsskifte og landbrugserhvervet er tynget af kæmpe gæld, med store finansierings udfordringer og lav indtjeningsevne. Yngre landmænd kan ikke skaffe den fornødne kapital og den konventionelle produktionsform tager ikke altid de nødvendige hensyn til naturen, drikkevandet og dyrene.

Naturen er under pres og diversiteten falder og flere af vores almindelige dyr og planter er truet, herunder bien. Store klimaudfordringer kalder på krav om CO2 reduktion, hvilket også bør ske i landbruget. Så kommende generationer af landmænd skal sikre større kulstofbinding i jorden og passe på de få mængder phosphor der er tilstede.

Mængden af økologiske forbrugere bare stiger og stiger både nationalt og internationalt. Og det er i både detail, foodservice og eksport. Den økologiske produktionsform skal forsyne det fremstormende marked. Det skal ske ved fortsat udvikling og innovation i produktionsformen, som en kontinuerlig proces og med fortsat at undlade kunstgødning, sprøjtegift og sikre høj og bedre dyrevelfærd. Men også med nye tiltag til gavn for naturen, miljøet og klimaet.

Manglende generationsskifte, et stigende økologisk marked, en natur under pres, kalder på supplerende modeller/løsninger for Dansk Landbrug, herunder også nye ejerformer, derfor; Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.