Se disse to film og bliv klogere på din investering

 

Hvorfor en jordbrugsfond?

Landbrugserhvervet er tynget af en kæmpe gæld, og naturen er under pres: Diversiteten falder, og flere af vores almindelige dyr og planter er truet, herunder bien. Kort sagt, så er der røde tal på bundlinjen for både naturen og landbruget. Det kan vi sammen ændre.

I dag er meget af vores landbrugsjord klar til et generationsskifte, og landbrugserhvervet er tynget af en kæmpe gæld. Yngre landmænd kan ikke skaffe den fornødne kapital, og den konventionelle produktionsform tager ikke de nødvendige hensyn til naturen, drikkevandet og dyrene. En fortsat higen efter at producere mere korn og flere svin til laveste pris er en farlig vej at gå. Naturen er under pres, diversiteten falder, og flere af vores almindelige dyr og planter er truet, herunder bien. Kort sagt, så er der røde tal på bundlinjen for både naturen og landbruget.

Mange har taget økologien til sig, og væksten stiger støt. Økologien har ikke alle svar. Men der arbejdes dagligt på at udvikle og fremtidssikre den, bl.a. ved at undlade kunstgødning og sprøjtegifte og samtidig sikre høj og bedre dyrevelfærd – herved opnås flere gevinster til gavn for natur, drikkevand, dyr og mennesker.

Mange landmænd er i dag oppe i årene, og det kniber meget med at få et ordentligt generationsskifte til at ske, mest af alt fordi prisen er for høj, gælden ligeså, og den nye generation har ikke den nødvendige egenkapital.

Derfor skal der ske noget.

Vi vil gennem aktietegning give alle danskere også virksomheder, foreninger, organisationer m.fl., muligheden for at bidrage til en ændret landbrugsproduktion. En produktion, hvor investeringen er til glæde for de unge landmænd og til glæde for fremtidens landbrug samt naturen og miljøet.

 

Hvad er formålet?

Vi vil skabe mere natur og hjælpe generationsskiftet i landbruget ved at øge det økologiske landbrugsareal i Danmark.

Formålet med jordbrugsfonden er at vi sammen bidrager til mere natur, bedre miljø og til generationsskifte i landbruget i Danmark ved at fastholde og øge det økologiske landbrugsareal i Danmark. Gennem erhvervelse af jorde og gårde, herunder installationer tilhørende ejendommene, skal selskabet medvirke til, at disse målsætninger opfyldes.

Det er kombineret med disse hensigter:

  • At sikre rene fødevarer uden pesticidrester
  • At bevare jordens frugtbarhed
  • At bevare grundvandet
  • At værne om biodiversiteten
  • At skabe harmoniske betingelser i jord, planter, dyr og landskabet
  • At frigøre jorden fra spekulation

Hvordan gør vi?

Sådan vil vi hjælpe landbruget med at blive mere økologisk.

Vi stiftede en erhvervsdrivende fond den 3. februar 2017, da Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening tilsammen indbetalte 400.000 kr. til stiftelsen.

Fonden vil via sit datterselskab Dansk Økojord A/S udstede aktier, så der kan tilvejebringes kapital til at efterleve formålet og hensigterne. Vi har nu et, af finanstilsynet, godkendt prospekt som sikre at der kan erhverves aktier.

Fonden skal ved køb og ejerskab af landbrugsbedrifter i form af fast ejendom og videreudlejning af disse på langtidskontrakter til landmænd med krav om drift af bedriften efter de gældende økologiske principper. Dette sker ved direkte ejerskab eller køb via datterselskaber.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er nationalt funderet med investering i landbrug i hele Danmark.

I første omgang er det vores ambition at med 35 millioner kr. kombineret med realkreditbelåning at investere ca. 100 millioner i landbrugsejendomme (formentlig 3-5 stk.). Investeringen i en konkret ejendom er afhængigt af dens størrelse, kvalitet, bygningsmassen, bedriftstype og naturværdier.

Vi drømmer om at fonden kan udvides med mere kapital og blive understøttet af institutionelle investorer, på sigt.

Etablering og drift af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er vist ved at opdele opgaven i 4 delopgaver, som alle er afgørende for successen af den overordnede opgave. Delopgaverne er defineret som:

  1. Etablering og finansiering af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.
  2. Køb af landbrugsejendomme/jord herunder identifikation af yngre landmænd som lejere (måtte vi få penge nok).
  3. Løbende opfølgning på udvikling og drift af ejede ejendomme.
  4. Etablering og drift af en administration til at varetage køb og løbende opfølgning på ejede ejendomme.