UNDER LØBENDE OMDANNELSE

Efter det er lykkes os at rejse aktiekapital og vi nu skal i gang med at realisere vores formål, ændre denne hjemmeside også karakter. Fra at være en hjemmeside, som var tilrettelagt efter at tegne aktier, vil den nu i den nærmeste fremtid overgå til, at være en alment orienterende hjemmeside, med oplysninger til vores aktionærer og andre med interesse for sagen. Vi håber derfor at du har forståelse for, at siden her er under løbende omdannelse.
MERE END 600 PERSONER/VIRKSOMHEDER HAR VALGT AT INVESTERE!
Vi stifter hermed datterselskabet Dansk Øko Jord A/S her i løbet af februar 2018. 
Vi er begyndt at realitets behandle de første potentielle ejendomme.

 

HVORFOR, HVAD & HVORDAN

"Jorden har vi lånt af vores børnebørn"

HVEM STÅR BAG

Bag ideen står Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening. En væsentlig del af arbejdet med etableringen af fonden er sket i regi af Det Samfundsnyttige Landbrug, som er et projekt, der er etableret i regi af Økologisk Landsforening på en bevilling fra Villum Fonden. Bestyrelsen består af yderst kompetente personer:
Lars-Christian Brask

Lars-Christian Brask

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt

Susanne Herfelt

Susanne Herfelt

Preben Lauridsen

Preben Lauridsen

Michael Vendelbo

Michael Vendelbo

Direktionen varetages af Kim Qvist

Direktionen varetages af Kim Qvist

DEN DANSKE BIODIVERSITET FALDER
62

% af det danske land er opdyrket med landbrugsafgrøder

65

Hver 5. landmand er over 65år, snart hver 4.

216794

hektar er økologisk (2016) Det er 8,1% af det samlede landbrugsareal

14

% stigning af salg af øko dagligvare (2016)

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål kan sendes til kim@jordbrugsfond.dk eller via. nedenstående formular.

 

 

NYTTIG INFO